Web o pražských groších a jejich dílech

Václav IV.

 

Od ražení pražských grošů nebylo v Čechách horších nežli z doby Václava IV. Málo který má zřetelné opisy a znaménka rozdělovací. Byly raženy mezi všemi mincemi toho druhu po dobu nejdelší a to od roku 1378 nejméně až do roku 1453, tedy asi 75 let. Jiných současných grošů nebylo.

Váha grošů kolísá mezi 2,7 - 2,9 gramů a jakost mezi 610 - 630/1000.

Nutno ještě připomenout mincovní řád, který vydal král Václav IV. společně s otcem Karlem IV. dne 2. listopadu r. 1378, jímž bylo stanoveno, aby grošů z jedné hřivny bylo raženo 70 a halířů 840 kusů. Bohužel do dnešního dne neznáme jediné mince, která by tomuto odpovídala. Možná že skutečně takové mince po roku 1378 byly raženy, byly pravděpodobně vzaty z oběhu, roztaveny a použity k ražbě méně hodnotných. Snad to byl rok 1407, kdy král Václav IV. vydal nový mincovní řád, z něhož se nám zachoval z archivu Karlštejnského pouhý fragment. Dle tohoto měly být groše jakosti 610/1000 a haléře 400/1000, takže z hřivny mělo být tepáno 95 a půl groše a 1386 haléřů. Došlo tedy k nebývalému zlehčení mince.

    

Z drobných peněz Václava IV. (do jehož panování spadalo i Jošovo vladařství na Moravě) uvádí Smolík pouze jediný typ:

Líc: Korunovaná hlava hledící v otevřeném perlovitém obvodku - REX.B-OEMIE

Rub: český lev v celém poli bez obvodku a bez opisu

Tento popis české drobné mince Václava IV. lze dnes doplnit. Jsou známy z peněz menších hodnotou než groš dva půl groše. Pak haléře těchto typů:

1) líc: koruna v celém poli, na jeho okraji je perličkový kruh, koruna je vysoká, složená ze tří lilií, nad prostřední je tečka, mezi liliemi jsou dva liliovité křížky

   rub: v celém poli český lev téhož typu jako peníze sepsaného Smolíkem

2) líc: v celém poli orlice vpravo hledící, křídla ze čtyř letek, krk prohnut k levé straně, zobák otevřen

    rub: jako č. 1

3) líc: česká koruna, dole otevřená v perlovitém kruhu, opis: WENCEZLAVS.GUERTS

    rub: korunovaná hlava vlevo, bez vnitřního kruhu a s opisem: BOEMI-E.rex

Průměrná váha těchto kusů je 0,645 gramů a jakost 476/1000.

   

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode