Web o pražských groších a jejich dílech

Literatura

V této rubrice Vám nabízím soupis všech literárních děl s tématikou grošového období:

(seřazeno podle abecedy, tučně publikace pouze o pražských groších)

 • CASTELIN, Karel. Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 1471. 1. vyd. Nakladatelství československé akedemie věd, 1953. 292 s., 141 obr.
 • CASTELIN, Karel. Grossus Pragensis. Der Prager Groschen und seine Teilstücke, 1300-1547. 2. vyd. Nakladatelství Klinkhardt & Biermann · Braunschweig, 1973. 90 s.
 • ČERMÁK, Kliment. O českých penězích do roku 1526. Tiskem J. Otty v Praze, nákladem vlastním, Čáslav, 1882. 27 s., s tabulkou vyobrazení.
 • HÁNA, Jiří. Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419. 1. vyd. Plzeň: Vlastivědné muzeum dr. Karla Hostaše muzeum v Klatovech, 2003. 189 s. Náklad 500. ISBN 80-86104-52-4.
 • HÁNA, Jiří. Rubní značky pražských grošů 1. vyd. Domažlice, 1998, 55 s.
 • HANIBAL, Vladimír, NOVÁK, Emil. Malé groše. 1. vyd. Brno: ČSN pobočka Poděbrady, 1981. 83 s., 7 tabulek.
 • HÁSKOVÁ, Jarmila. České, moravské a slezské mince / 10. - 20. století - Chaurova sbírka - Pražské groše (1300 - 1526). Národní Muzeum v Praze a ČNS, 1991. 172 s., 108 tabulek. Náklad 2000. 054-009-91.
 • HÁSKOVÁ, Jarmila. Pražské groše z let 1471 - 1526 Vladislav II. - Ludvík I. Hradec Králové: ČNS pobočka Hradec Králové, 1971. 64 s., 8 tabulek.
 • CHVOJKA, Jiří. Pražské groše Ferdinanda I. 1. vyd. Praha: Česká numismatická společnost - pobočka Praha, 1997. 175 s. Náklad 800. ISBN 80-902452-0-X.
 • KATZ, Viktor. Kontramarky na pražských groších. 1. vyd. Praha: Nákladem numismatické společnosti československé, 1927. 58 s., 2 tabulky, 1 mapa.
 • KATZ, Viktor. A Thousand Years of Bohemian Official Coinage (929 - 1929). 2nd Ed. (reprint 1929). Sunford J. Durst numismatic publications New-York, 1980. 33 p. ISBN 0-915-26255-x.
 • NECHANICKÝ, Zdeněk. Matyáš Korvín a jeho mincovnictví v zemích Koruny české. Hradec Králové: Česká numismatická společnost - pobočka Hradec Králové, 1996. 19 s. Vyšlo jako příloha Sběratelských zpráv č. 78.
 • NECHANICKÝ, Zdeněk. Mince Nových Čech (České Falce) za Karla I. a Václava IV. v letech 1356-1400. Hradec Králové: Česká numismatická společnost - pobočka Hradec Králové, 1998. 76 s. Vyšlo jako příloha Sběratelských zpráv č. 85.
 • NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela. Krása české mince. 1. vyd. Praha: Orbis, 1955. 190 s.
 • PETRÁŇ, Zdeněk, RADOMĚRSKÝ, Pavel. Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky. 3. vyd. Praha: Libri, 2010. 310 s. ISBN 80-7277-319-4.
 • PINTA, Václav. Pražské groše Karla IV. (1346 - 1378). 2. doplněné vyd. Česká numismatická společnost - pobočka Chomutov, 2005. 36 s. ISBN 80-239-4343-X.
 • POHL, Artur. Münzzeichen und Meisterzeichen auf Ungarischen Münzen Des Mittelalters 1300-1540. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1982. ISBN 3201011770.
 • SEJBAL, Jiří. Moravská mince doby husitské. 1. vyd. Moravské museum v Brně - Numismatické oddělení: Numismatická společnost čs., odb. v Brně, 1965. 354 s., 36 tabulek.
 • SMOLÍK, Josef. Pražské groše a jejich díly : 1300-1547. Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894. Dostupné online. 
 • SMOLÍK, Josef. Pražské groše a jejich díly (1300-1547). 2. vyd. (reprint, doplnili Karel Castelin a Ivo Pánek). Praha: ČNS, 1971. 134 s., 7 tabulek.
 • SZEGO, Alfred: The Coinage of Medieval Austria 1156 - 1521. 1. vyd. Oakdale, N. Y., 1970. 56 s.
 • ŠMERDA, Jan. Mince zemí Koruny české - sbírka Josefa Květoně. Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2004. 203 s. ISBN: 80-902383-6-X.
 • TEISINGER, Jindřich. Varianty pražského groše krále Vladislava II. 1471 - 1516. České Budějovice, nákladem vlastním, 1934. 23 s., 28 tabulek.
 • VORLOVÁ, Dagmar. Hromadný nález pražských grošů z Hradce Králové. 1. vyd. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2002. 199 s. ISBN 80-85031-37-X.

Zeleně jsou označeny knihy, které lze bezproblému sehnat.

Žlutě jsou označeny knihy, které lze sehnat v aukcích.

Červeně jsou označeny knihy, které lze sehnat jen stěží.

Bílá není označení, o knize nemáme informace.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode