Web o pražských groších a jejich dílech

Rubní znaČKY

Co to vlastně jsou rubní znaménka? Malé grafické útvary v obrazovém poli reversu grošů. Jsou dobře viditelné, nacházející  se převážně za uchem lva, mezi konci ocasu, či v jeho bezprostřední blízkosti, v dolní smyčce ocasu, či v místech hřívy lva. Dalo by se říci, že se znaménko od ucha pozvolna přesunulo k ocasu - v závislosti na času - od nejstaršího (ucho) k mladším (ocas). Měl bych ještě podotknout, že každá značka má své označení, které se skládá z typu a varianty. Například u Jana I. Lucemburského známe značku devítky, která je označena v tabulce jako 2d.

Je tady ještě jedno umístnění rubních znamének, které není až tak běžné. Jde o groše Václava IV. ,kde je značka u hřívy (měsíčku), u ocasu a doprovází je ještě dvě značky a to dva trny nacházející se na vnitřním perlovci. Ale hezky popořadě.

 

U Václava II. známe tři značky. 1a - celá lilie, 1b - poloviční lilie1 a 3a - ležící půl lilie. Všechny tři jsou umístěny nad uchem heraldického lva.                                         

                                            

                                  

                                                   obr.1

 

Jan I. Lucemburský. Zde již známe více značek. Ať už to jsou výše zmiňované tři značky (celá lilie2, půl lilie a ležatá lilie) jako u Václava II. Dále k tomuto období (1311-1327) ještě patří jakoby šipka směřující vpravo nahoru - někdy popisovaná jako "hák". Všechny tyto značky jsou umístěny za uchem. Dále v období 1327-1340 to jsou tři druhy kroužků3. Místo, kde je, najdeme je u ocasu, přesněji mezi jejich zakončeními. A v letech 1340-1346 to je devítka4, šestka, tečka a pětilistá růžička5.

 

  

            obr. 2                   obr. 3                    obr. 4                obr. 5

 

Dalším panovníkem, který má na svých groších rubní značky, je Karel IV. U něj známe v letech 1340-1348 u ocasu devítku a šestku, v letech a není to zcela jednoznačné, 1348-1350 je jakoby trojlístek6 s prodlouženou stopkou. Taktéž u ocasu. V dolní smyčce ocasu je další znaménko kroužku7, v letech 1350-1355. Je nám ještě znám trojboký hranol v těch samých letech. Bohužel ukázku tohoto trojbokého hranolu nemohu zajistit.

 

                              

                                      obr. 6                    obr. 7

 

A posledním panovníkem je Václav IV., u kterého je nám známa pouze jedna varianta rubní značky a to kroužku8 umístěným za hřívou. Datován je rok asi 1385. Doprovázena je dvěma trny v perlovci9.

 

                

                                    obr. 8                                 obr. 9

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode